Köszöntő

“Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” /Szent-Györgyi Albert/

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót a Laky Demeter Premontrei Általános Iskola megújult honlapján!

Szeretnénk honlapunkon megtalálható információkkal segíteni Önnek, hogy bepillantást nyerjen iskolánk életébe, megismerhesse az iskolánkban folyó munkát, tájékozódjon aktuális eseményeinkről.

2019. szeptember 1-jétől iskolánk a Csornai Premontrei Prépostság fenntartásában működik. A hitre nevelés számunkra nagyon fontos, mert értékvesztett világunkban a hit tud biztos alapot adni az embereknek. A keresztény nevelés célja a hit ébresztése és fejlesztése, a gyermekek hitvalló, felnőtt kereszténnyé nevelése, a keresztény közösség tudatos aktív tagjává válásának elősegítése.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekekben meglássuk és felszínre hozzuk az értékeket, a tehetségüket, a bennük lévő talentumokat, amelyeket a jó Istentől kaptak. Hisszük, hogy az érték minden gyermekben ott van. Mi minden gyermeket Isten ajándékának tekintünk.

A gyermekek személyiségének fejlesztése mellett fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és felzárkóztatást.

Mi, pedagógusok olyan szeretetteljes környezetet szeretnénk biztosítani a ránk bízott gyermekeknek, amelyben az oktató – nevelő munka hatékonyan működhet. Ehhez a nemes feladathoz mindenkor számítunk a szülők támogató segítségére.

 „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.” /Szent Pál 1Kor 13/