Keresztút

2023. március 25-én keresztúti ájtatosságon vettek részt diákjaink.