Házszentelés

20+C+M+B+23

Christus Mansionem Benedicat! azaz: Krisztus Áldja meg e Hajlékot!

Január 6. Vízkereszt.

A mai napon (2023.01.09.) vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan, házáldásra került

sor. Az iskola helyiségeit Kiss László esperes úr áldotta meg Torma Gabriella igazgató kíséretében.

A Házszentelés, Isten keresése, a vele való találkozás. Eredete a napkeleti bölcsekhez kötődik. Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezték imádatukat. A Házszentelés, azon “könyörgő” áldások közé tartozik, amivel valami jót idézhetünk elő, mert akit vagy amit megáldunk, az az Áldás forrásává válik.