A Komplex Instrukciós Program

Mottó: „ Mindenki jó valamiben!”

A program a hátrányos helyzetű gyerekek integrációs oktatására alkalmas nevelési-oktatási módszer, melynek segítségével az alábbi fejlesztendő kompetenciák valósulnak meg:

• Szociális  kompetenciák.

• Megismerő kompetenciák.

• Együttműködési kompetenciák.

 „A Komplex Instrukciós Program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog.” A Program alkalmas a hátrányos helyzet kezelésére a differenciált képességek fejlesztésére heterogén összetételű osztályokban. A tanítási órákon jól fejleszthetők a szociális kompetenciák, a szövegértés, a problémamegoldás és a vitakészség.

A csoportmunka nyitott végű feladatai segítik a problémamegoldó gondolkodást, majd a feladatok bemutatása, értékelése segíti a helyes önértékelés kialakítását. A csoportmunkára épülő egyéni feladatok összeállításánál személyre szabott differenciált képességfejlesztés valósul meg, úgy hogy közben a sikerélményhez is eljuttatjuk a tanulókat.

 Hatékony ismeretátadást biztosít. A pedagógusnak nagy szerepe van abban, hogy a diákok közötti problémákat kezeljék, illetve teret adjanak a szociális kompetenciák fejlődésének, úgy hogy mindenki részt vegyen és minél több ismerethez juthasson, a differenciált képességfejlesztéseknek megfelelően. Ennek a jó gyakorlatnak bevezetése szükségszerű az egész tantestület számára, mert ezzel nagymértékben növelhető az oktató- nevelő munka  hatékonysága.